List/Grid

Tag Archives: 06/2009/NĐ-CP

Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009

Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009

Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính Phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá