List/Grid

Tag Archives: 04/2010/TT-BCT

Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 25/01/2010 quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào