List/Grid

Tag Archives: 02/CT-NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ1444/NHNN-CSTT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ1444/NHNN-CSTT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1444/NHNN-CSTT hướng dẫn xử lý một số trường hợp cụ thể về hỗ trợ lãi suất để phục vụ việc quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất theo Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.