List/Grid

Tag Archives: 01/2010/TT-BVHTTDL

Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.