List/Grid

Tag Archives: 01/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 01/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/01/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành quy định  “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”