List/Grid

Tag Archives: ơ sở công nghiệp nông thôn

Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/06/2009

Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/06/2009

Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/06/2009 do Bộ Tài Chính – Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công.