Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

QUYẾT ĐỊNH


Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo

bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm  2008 lần 2


 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Thành lập 65 đoàn thanh tra coi thi, giám sát sao in đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Uỷ quyền cho các đại học, học viện, trường Đại học, Cao đẳng cử cán bộ, giảng viên tham gia lãnh đạo và thành viên đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Số lượng cán bộ được cử, thời gian và địa điểm thanh tra, giám sát theo sự điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản kèm theo).

Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm phân công cụ thể danh sách cán bộ thanh tra của cả đoàn thanh tra (huy động từ các trường đến mỗi tỉnh, thành phố) làm việc tại Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo.

Các đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo thi của Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các đại học, học viện, các trường Đại học, Cao đẳng; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra,  Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên được cử theo Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

– Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

– Lưu: VT, TTr.                        
    

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC


(đã ký)

Bành Tiến Long

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THAM GIA THANH TRA, GIÁM SÁT

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2008 LẦN 2


(Kèm theo Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Tên Địa phương

Số điểm thi

Đoàn Thanh tra, giám sát

∑ cán bộ

Tên trường

Trách nhiệm

Số cán bộ thanh tra

CB giám sát in, sao đề, chấm thi, PK

 

PHÍA NAM

1

An Giang

10

36

ĐH Cần Thơ

Trưởng đoàn

24

12

2

B.Rịa-V.Tàu

15

44

ĐH Tiền Giang

Trưởng đoàn

32

12

3

Bạc Liêu 

8

30

ĐH Y Dược Cần Thơ

Trưởng đoàn

18

12

4

Bến Tre      

10

32

CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Trưởng đoàn

20

12

5

Bình Dương

8

37

ĐH Ngân hàng TP HCM

Trưởng đoàn

25

12

6

Bình Định  

15

42

ĐH Phạm Văn Đồng

Trưởng đoàn

30

12

7

Bình Phước 

11

32

ĐHSP Kỹ thuật TP HCM

Trưởng đoàn

20

12

8

Bình Thuận 

10

38

ĐH Đà Lạt

Trưởng đoàn

26

12

9

Cà Mau      

14

40

Đại học Bạc Liêu

Trưởng đoàn

28

12

10

Cần Thơ   

4

27

CĐSP Vĩnh Long

Trưởng đoàn

15

12

11

Đà Nẵng

4

30

ĐH Khoa học Huế

Trưởng đoàn

18

12

12

 

Đắk Lắk   

45

106

1. ĐH Nha Trang

Trưởng đoàn

50

6

2. CĐSP Gia Lai

 

44

6

13

Đăk Nông      

9

26

CĐSP Đăk Lăk

Trưởng đoàn

14

12

14

 

Đồng Nai

19

72

1. ĐH Kiến trúc TP HCM

Trưởng đoàn

35

6

2. CĐSP Bình Dương

 

25

6

15

Đồng Tháp

16

46

ĐH Kinh tế TP HCM

Trưởng đoàn

34

12

16

Gia Lai      

16

45

ĐH Tây Nguyên

Trưởng đoàn

33

12

17

Hậu Giang

6

27

ĐH Sư phạm Đồng Tháp

Trưởng đoàn

15

12

18

TP. Hồ Chí Minh

17

65

ĐH Quốc gia TPHCM

Trưởng đoàn

53

12

19

Khánh Hoà

12

47

CĐSP Ninh Thuận

Trưởng đoàn

35

12

20

Kiên Giang

18

47

ĐH An Giang

Trưởng đoàn

35

12

21

Kon Tum

3

20

ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng

Trưởng đoàn

8

12

22

Lâm Đồng

10

34

CĐSP Nha Trang

Trưởng đoàn

22

12

23

Long An

11

35

ĐH Văn hoá TP HCM

Trưởng đoàn

23

12

24

Ninh Thuận

4

28

Dự bị ĐH Nha Trang

Trưởng đoàn

16

12

25

Phú Yên

12

35

CĐ Sư phạm TW Nha Trang

Trưởng đoàn

23

12

26

 

Quảng Nam

26

60

1. ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng

Trưởng đoàn

30

6

2. CĐ Giao thông vận tải 2

 

18

6

27

Quảng Ngãi

13

52

ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng

Trưởng đoàn

40

12

28

Sóc Trăng

15

45

CĐ Cần Thơ

Trưởng đoàn

33

12

29

Tây Ninh

5

30

ĐH Công nghiệp TP HCM

Trưởng đoàn

18

12

30

Tiền Giang

8

30

ĐH Mở TP HCM

Trưởng đoàn

18

12

31

Trà Vinh

9

32

ĐH Sài Gòn

Trưởng đoàn

20

12

32

Vĩnh Long

7

26

ĐH Trà Vinh

Trưởng đoàn

14

12

 

PHÍA BẮC

1

 

Bắc Giang

22

49

1. ĐH Thương mại

Trưởng đoàn

24

6

2. CĐ Thuỷ sản

 

13

6

2

Bắc Cạn

13

38

ĐH Kỹ thuật CN – ĐH Thái Nguyên

Trưởng đoàn

26

12

3

Bắc Ninh

6

28

CĐ Giao thông vận tải

Trưởng đoàn

16

12

4

Cao Bằng

26

50

1. ĐH Y – ĐH Thái Nguyên

Trưởng đoàn

20

6

2. CĐSP Bắc Cạn

 

18

6

5

Điện Biên

12

26

ĐH Tây Bắc

Trưởng đoàn

14

12

6

Hà Giang

29

44

CĐSP Tuyên Quang

Trưởng đoàn

32

12

7

Hà Nam

8

27

Học viện hành chính Quốc gia

Trưởng đoàn

15

12

8

Hà Nội

13

41

ĐH Bách khoa Hà Nội

Trưởng đoàn

29

12

9

 

Hà Tây

21

108

1. ĐH Quốc gia Hà Nội

Trưởng đoàn

60

6

2. ĐH Kiến trúc HN

 

36

6

10

Hà Tĩnh

7

35

ĐH Vinh

Trưởng đoàn

23

12

11

Hải Dương

12

32

ĐH Công đoàn

Trưởng đoàn

20

12

12

Hải Phòng

15

36

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Trưởng đoàn

24

12

13

Hoà Bình

22

45

HV Công nghiệ bưu chính viễn thông

Trưởng đoàn

33

12

14

Hưng Yên

17

45

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Trưởng đoàn

33

12

15

Lai Châu

3

20

CĐSP Sơn La

Trưởng đoàn

8

12

16

Lạng Sơn

17

30

CĐSP Bắc Giang

Trưởng đoàn

18

12

17

Lào Cai

7

30

CĐSP Yên Bái

Trưởng đoàn

18

12

18

Nam Định

3

26

CĐSP Hà Nam

Trưởng đoàn

14

12

19

Nghệ An

43

157

1. ĐH Hồng Đức

Trưởng đoàn

43

6

2. ĐH Hà Tĩnh

 

42

6

3. CĐ Y tế Hà Tĩnh

 

30

 

4. CĐ Y tế Thanh Hoá

 

30

 

20

 

Ninh Bình

15

52

1. ĐH Y Thái Bình

Trưởng đoàn

20

6

2. CĐSP Thái Bình

 

20

6

21

 

Phú Thọ

21

57

1. ĐHSP Hà Nội 2

Trưởng đoàn

25

6

2. CĐSP Vĩnh phúc

 

20

6

22

Quảng Bình

17

35

CĐSP Quảng Trị

Trưởng đoàn

23

12

23

Quảng Ninh

13

32

CĐ Cộng đồng Hải Phòng

Trưởng đoàn

20

12

24

Quảng Trị

6

30

ĐH Sư phạm – ĐH Huế

Trưởng đoàn

18

12

25

 

Sơn La

25

55

1. CĐ SP Hoà bình

Trưởng đoàn

23

6

2. CĐ Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc

 

20

6

26

Thái Bình

8

30

ĐH Hoa Lư – Ninh Bình

Trưởng đoàn

18

12

27

 

Thái Nguyên

19

50

1. ĐH Y Hà Nội

Trưởng đoàn

22

6

2. CĐ Nội vụ

 

16

6

28

 

Thanh Hoá

52

137

1. CĐSP Nghệ An

Trưởng đoàn

30

6

2. CĐSP Nam Định

 

30

6

3. CĐ Xây dựng Nam Định

 

35

 

4. CĐ Kinh tế kỹ thuật Nghệ An

 

30

 

29

Thừa Thiên Huế

6

32

ĐH Quảng Bình

Trưởng đoàn

20

12

30

Tuyên Quang

20

46

1. CĐ Công nghiệp Phúc Yên

Trưởng đoàn

20

6

2. CĐSP Hà Giang

 

14

6

31

Yên Bái      

28

47

CĐ Hoá chất

Trưởng đoàn

35

12

32

Vĩnh Phúc

12

35

ĐH Hùng Vương

Trưởng đoàn

23

12

33

Cục Nhà trường

2

4

Bộ GD&ĐT

Trưởng đoàn

2

2

 

Tổng

930

2805

 

 

2025

780

 

– Thời gian làm việc:

Thanh tra coi thi: từ ngày 16/08/2008 đến hết ngày 21/08/2008.

Làm việc tại Ban chỉ đạo; giám sát in sao đề thi; chấm thi; phúc khảo: Trưởng đoàn Thanh tra liên hệ với các Sở Giáo dục và Đào tạo-– Cục Nhà trường để thống nhất lịch làm việc cụ thể.

Tags: , , , ,

Comments are closed.