Quyết định số 46/2008/QĐ- BTC ngày 01/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu

Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

__________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT/BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hà

 

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Phụ lục I/QCTP

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT – LƯU KÝ

(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)

 

BỘ TÀI CHÍNH
(Tên tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /..…

V/v:  Đăng ký lưu ký, niêm yết trái phiếu….

 

 

…, ngày … tháng … năm 200…

Kính gửi:          Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

       Trung tâm  Lưu ký Chứng khoán

Căn cứ qui định của Bộ Tài chính về đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán, (Tên tổ chức)  đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký trái phiếu … do (Tên tổ chức) đại diện phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh năm … đợt … với nội dung như sau:

            Tên tổ chức phát hành                       :          

            Địa chỉ                                                :          

            Số tài khoản

§        Trái phiếu đấu thầu    :

§        Trái phiếu bảo lãnh    :

            Tên trái phiếu đăng ký niêm yết, lưu ký:

            Loại trái phiếu                                   :

            Hình thức phát hành                           :           (Ghi sổ/Chứng chỉ vật chất)

            Tông giá trị TP phát hành                  :

            Trong đó                                      

§        Trái phiếu đấu thầu    :

§        Trái phiếu bảo lãnh    :

            Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký:

            Kỳ hạn                                                :

            Lãi suất trái phiếu                              :

            Ngày phát hành trái phiếu

            Ngày đến hạn thanh toán

            Phương thức thanh toán gốc, lãi:  Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm/ sáu tháng/ quý, cụ thể:

Trường hợp đến hạn trả gốc, lãi, nếu chủ sở hữu chưa đến thanh toán, số tiền gốc, lãi sẽ được bảo lưu, không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.

            Danh sách chủ sở hữu trái phiếu: (Đính kèm file)

Đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục niêm yết, lưu ký trái phiếu nói trên theo đúng qui định hiện hành.

 

Nơi nhận:

(TỔNG) GIÁM ĐỐC

 

  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Phụ lục II/QCTP

BÁO CÁO THÁNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÁI PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)

 

A.       ĐỐI VỚI CTCK

 

(Tên CTCK)

__________

Số:……..(số công văn)

V/v báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu tháng…. năm…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

……., ngày……..tháng……..năm ……..

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                                   Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

I. Giao dịch thông thường

1. Hoạt động môi giới

1.1. Môi giới

 

Trái phiếu

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

  CP

– CQ

– BL

 

 

 

 

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

Tổng

 

Ghi chú:

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch

 

1.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

1.2.1. Tình hình nắm giữ trái phiếu

 

Trái phiếu

Cá nhân

Tổ chức

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

  CP

– CQ

– BL

 

 

 

 

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

Tổng

 

1.2.2. Tình hình nắm giữ TPCP niêm yết trên TTGDCKHN

 

 


 Thành phần nhà đầu tư

NHTM

Quỹ đầu tư

Định chế tài chính khác

Các tổ chức khác

Cá nhân

 

Tổng

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Khối lượng

TPCP

niêm yết

(Theo kỳ hạn)

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPNY khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ nắm giữ (KL nắm giữ/ Tổng KL niêm yết)

TPCP

niêm yết

(Theo kỳ hạn)

2 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPNY khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú: Thành phần nhà đầu tư gồm:

o       Khối ngân hàng thương mại

o       Khối quỹ đầu tư

o       Khối các định chế tài chính khác (công ty bảo hiểm, công ty tài chính)

o       Các tổ chức khác

o       Các cá nhân

 

1.3. Phí môi giới

Tổng phí môi giới thu được từ hoạt động môi giới trái phiếu niêm yết tại TTGDKHN:  …….

 

2. Hoạt động tự doanh

2.1. Tình hình giao dịch trái phiếu tự doanh

 

Trái phiếu

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

  CP

– CQ

– BL

 

 

 

 

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

Tổng

 

2.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

 

Trái phiếu

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

  CP

– CQ

– BL

 

 

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

Tổng

 

 

II. Giao dịch mua bán lại TPCP niêm yết trên TTGDCKHN

1.        Hoạt động môi giới

 

Thời hạn giao dịch

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GTGD lần 1

KL

GTGD lần 1

Trái phiếu Chính phủ

 

Trái phiếu chính quyền địa phương.

 

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

Tổng

 

Ghi chú:

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn giao dịch đã thực hiện

2.        Hoạt động tự doanh 

 

Thời hạn giao dịch

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GTGD lần 1

KL

GTGD lần 1

Trái phiếu Chính phủ

 

 

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

 

 

III. Tổng hợp giao dịch TPCP niêm yết tại TTGDCKHN  trong tháng

 

STT

 

Giao dịch thông thường

Giao dịch mua bán lại

Ghi chú

1

Giá trị GD:

 

 

 

+ Môi giới

 

 

 

+ Tự doanh

 

 

 

Tổng

 

 

 

2

Tỷ lệ %:

 

 

 

+ Môi giới

 

 

 

+ Tự doanh

 

 

 

Tổng

100%

100%

 

 

Ghi chú:

Giá trị GD: Đối với giao dịch mua bán lại, sử dụng giá trị giao dịch lần 1.

 

IV. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị:

 

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 


ĐỐI VỚI NHTM

 

(Tên NHTM/Chi nhánh NHTM)

____________

Số:……..(số công văn)

V/v báo cáo HĐKD TP tháng…. năm…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

……., ngày……..tháng……..năm ……..

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                                   Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

I. Giao dịch thông thường

1. Tình hình giao dịch tự doanh

 

Trái phiếu

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GT

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

  CP

– CQ

– BL

 

 

 

 

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

Tổng

 

Ghi chú:

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch

 

2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

 

Trái phiếu

KL

GT

TPCP niêm yết

Trong đó:

  CP

– CQ

– BL

 

 

TP niêm yết khác

TP chưa niêm yết

Tổng

 

II. Giao dịch mua bán lại TPCP niêm yết trên TTGDCKHN

 

Thời hạn giao dịch

Mua trong tháng

Bán trong tháng

KL

GTGD lần 1

KL

GTGD lần 1

Trái phiếu Chính phủ

 

Trái phiếu chính quyền địa phương.

 

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

 

Tổng

 

Ghi chú:

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn đã thực hiện

 

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị:

 

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.