Quyết định số 3654/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23/8/2008

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy  thực hiện

Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng

 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

 của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26  tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;
Căn cứ Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 342/TTr-SNV ngày 11 tháng 6 năm 2008,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở – ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết
số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3654/QĐ-UBND
 ngày 23 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố từ năm 2008 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

           I. Mục tiêu:

Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các sở – ngành, đơn vị và chính quyền các cấp thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện vận hành theo thề chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển của thành phố, xây dựng thành phố thành thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

           II. Những nhiệm vụ chủ yếu:

           Năm 2008 là năm bản lề có tầm quan trọng đặc biệt của việc thực hiện kế hoạch 05 năm (2006 – 2010), với quyết tâm phấn đấu năm 2008 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của kế hoạch 5 năm, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính chủ yếu như sau: 

          1. Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng tại cơ quan, đơn vị và địa phương đối với công tác cải cách hành chính:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự thống nhất về nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết của công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ trong việc củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, phù hợp với tính chất chính quyền đô thị ở thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương; gắn liền với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

          2. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp:

         a) Tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp khi ban hành văn bản; triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trực tiếp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2007 – 2010.
         b) Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa việc rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, kịp thời kiến nghị hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo thẩm quyền để tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu chính đáng của người dân, nhất  là các loại thủ tục: lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thẩm định thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng; thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất nhập khẩu; nộp thuế; thị thực nhập cảnh; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp…
        c) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính thành phố trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 quy định tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật,  thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.
Công bố, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.
        d) Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa để giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại các sở – ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn. Hoàn thiện và mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các sở – ngành; giữa sở – ngành thành phố với Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã, thị trấn; giữa Ủy ban nhân dân quận – huyện với Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn trong giải quyết thủ tục hành chính giảm bớt thời gian, kịp thời và rõ trách nhiệm ở từng khâu công việc.
        đ) Thực hiện cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh. Nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp.

          3. Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền thành phố:

        a) Ban chuẩn bị Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị giúp Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn chỉnh trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội phê duyệt thực hiện Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị ở thành phố.
        b) Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận – huyện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.
        c) Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác quy hoạch gắn liền với cơ chế, chính sách, quy trình và giải pháp thực hiện; hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố đến năm 2020 có tính đến năm 2025; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năn 2025; quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020, trước mắt hoàn thành quy hoạch 1/2000 trong năm 2008.
       d) Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý nhà nước đồng bộ và phù hợp hơn cho các sở – ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn theo hướng định rõ loại việc, mỗi việc do một cấp thực hiện và chịu trách nhiệm.  

         4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

       a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2010 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2008 – 2010; bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ hội nhập quốc tế và thực hiện nhiệm vụ tham mưu tại các cơ quan chuyên môn thành phố. Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác (về kiến thức, kỹ năng và thái độ hành vi ứng xử); gắn liền với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện chế độ đào tạo trước khi bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy hành chính thành phố.
       b) Việc tuyển dụng cán bộ, công chức hành chính phải thực sự xuất phát từ yêu cầu công việc, theo tiêu chí công khai, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo nguồn nhân lực hiện tại và tương lai. Việc tuyển dụng gắn với tinh giản biên chế theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
      c) Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền các cấp chuyên nghiệp để giải quyết công việc một cách nhanh, chủ động và từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm qua lại hoặc đẩy lên cấp trên.
       d) Xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ công chức và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan là khâu quan trọng trong công tác quản lý cán bộ, công chức, nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa khả năng cống hiến, bộc lộ tiềm năng và góp phần cải thiện môi trường làm việc; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý. 
      đ) Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát được các đầu mối công việc trong nội bộ của các cơ quan thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. Triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

         5. Cải cách tài chính công:

       a) Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công thay cho việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên để ngân sách thành phố tập trung nguồn phát triển các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao…
       b) Thực hiện thí điểm cơ chế cấp ngân sách theo kết quả công việc đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công theo Đề án của Chính phủ.
       c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 thánh 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.  

         6. Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý:

       a) Đến năm 2010 cơ bản thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến phường – xã, thị trấn trên địa bàn thành phố, nhằm phục vụ và giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp theo quy định; giúp các cơ quan thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp xử lý công việc nhanh, chính xác với khối lượng lớn; giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra công việc đã chỉ đạo được thực hiện; khai thác công năng ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
       b) Giải quyết tốt mối quan hệ giao dịch giữa các cơ quan hành chính với tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo hướng xác định rõ quy trình giải quyết công việc, cơ quan chủ trì và trách nhiệm cá nhân. Đến năm 2009 hệ thống các biểu mẫu, thành phần hồ sơ cùng loại công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp phải được sử dụng thống nhất tại các cơ quan hành chính thành phố theo quy định của Chính phủ.
      c) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống “một cửa điện tử”, các hệ thống thông tin, điều hành kinh tế, văn hóa-xã hội, quản lý đô thị và khoa học-công nghệ; tạo luồng thông tin tự động, đẩy mạnh liên kết, liên thông giữa các hệ thống thông tin. Hoàn thiện hạ tầng truyền thông với dung lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền thành phố và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
     d) Đến năm 2010 mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2000:9001 đến phường – xã, thị trấn; từng bước mở rộng liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và  cung cấp các dịch vụ công cho công dân, doanh nghiệp. 

       7. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, huy động nhân dân và xã hội tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp:

      a) Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi giúp người dân hiểu rõ Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở là công cụ pháp lý quan trọng để thực hiện quyền làm chủ của mình và tham gia hỗ trợ chính quyền cơ sở thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; đồng thời tăng tính phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp trong giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính;
      b) Tập trung chỉ đạo việc đổi mới lề lối làm việc, tiếp dân, giải quyết các công việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân được giải quyết  đúng quy định, minh bạch và công khai, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ chuyên môn và các cấp chính quyền thành phố; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
      c) Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước thành phố, quận – huyện, phường – xã, thị trấn; chú trọng quản lý chặt chẽ các quỹ đóng góp của nhân dân, kể cả việc quản lý các quỹ từ thiện xã hội của các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và cá nhân theo quy định của pháp luật.
      d) Duy trì thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của công dân và doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước, qua đó kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém của các sở – ngành, quận – huyện trong việc phục vụ nhân dân.

        8. Tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ:

      a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố; Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Củng cố kiện toàn tổ chức và nhân sự làm công tác tiếp công dân; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật. Các cơ quan thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, kiên trì, thuyết phục, vận động người dân chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; phát huy dân chủ phải đi đối với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
      b) Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, theo đó xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức thành phố về thái độ tôn trọng, cởi mở, lịch sự đối với nhân dân; việc gì người dân chưa hiểu phải vui vẻ, kiên trì giải thích cặn kẽ; khi đã có đầy đủ thủ tục phải giải quyết đúng thời gian quy định.
Kiên quyết xử lý những hành vi dây dưa kéo dài thời gian, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hống hách đối với người dân và doanh nghiệp. Hạn chế tối đa các oan sai và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chấm dứt tình trạng tự đặt ra thủ tục phiền hà cho người dân, doanh nghiệp do công chức, viên chức thiếu tận tâm.

       9. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính của thành phố:

Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy của nhà nước; Chương trình hành động của Thành ủy; gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức, viên chức thành phố để tự đối chiếu tri thức học được về đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm mục đích phục vụ nhân dân với thái độ, tinh thần làm việc tận tụy, trung thực  trong thực thi công vụ cũng như trong đời sống thường nhật, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

         III. Tổ chức thực hiện:

      1. Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy và phụ lục kèm theo những công việc cụ thể cần triển khai thực hiện được phân công, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tại từng đơn vị và địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong quý III năm 2008; trên cơ sở đó cụ thể thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không phải theo đề án, chương trình của Chính phủ cần tổ chức triển khai ngay trong năm 2008 để đảm bảo thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Kế hoạch này.
       2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện.
      3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chủ động báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
      4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại các sở – ngành, cơ quan thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân các quận – huyện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả./.

                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                      CHỦ TỊCH

                                                         Lê Hoàng Quân

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.