Quyết định số 1221/QĐ – BNV ngày 15/09/2008

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Cải cách hành chính là tổ chức của Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng:

a. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luatạ về lĩnh vực cải cách hành chính theo phân công của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền ban hành.

b. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án chung về cải cách hành chính trong từng giai đoạn trình Chính phủ theo phân công của Chính phủ.

c. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d. Thẩm định các đề án thí điểm cải cách hành chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

e. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

g. Xây dựng báo cáo về công tác cải cách hành chính hàng tháng, quí, năm trình phiên họp Chính phủ.

h. Tổng hợp tình hình triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

i. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ, ngành và địa phương.

2. Theo dõi thực hiện Quyết định số 93/TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tuyên truyền về cải cách hành chính.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước về cải cách hành chính .

5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng, góp ý đối với các đề án, văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính đối với Vụ Tổ chức cán bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

8. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp về cải cách hành chính và phối hợp với Trung tâm Thông tin ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác sử dụng để phục vụ sự lãnh đạo, quản lý của Bộ về công tác cải cách hành chính.

9. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực cái cách hành chính

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc của Vụ

1. Vụ có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các cán bộ, công chức.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

a. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Vụ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mọi mặt công tác của Vụ;

b. Phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Vụ trưởng và cán bộ, công chức trong Vụ;

c. Ký thừa lệnh Bộ trưởng để trả lời, giải đáp, hướng dẫn và yêu cầu việc cung cấp thông tin đối với các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về quản lý công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân về những vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính;

d. Thực hiện công tác thông tin cho cán bộ, công chức trong Vụ theo Quy chế làm việc của Bộ;

e. Quyết định các nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết, kiến nghị với Bộ trưởng các chủ trương, giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Vụ;

g. Tổ chức thực hiện các quy chế của Bộ; quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao theo phân cấp của Bộ.

3. Phó Vụ trưởng thực hiện công việc chuyên môn và giúp Vụ trưởng phụ trách về một hoặc một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

4. Cán bộ, công chức thực hiện công việc chuyên môn do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về thực hiện những nhiệm vụ đó.

5. Vụ làm theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng; trong trường hợp lãnh đạo Bộ làm việc trực tiếp với Phó Vụ trưởng, chuyên viên thì Phó Vụ trưởng, chuyên viên có trách nhiệm thi hành ý kiến của lãnh đạo Bộ và sao đó báo cáo kịp thời với Vụ trưởng.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 59/2003/QĐ-BNV ngày 24/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Cải cách hành chính.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Thủ trưởng và công chức các tổ chức có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ngay./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Bộ trưởng, các đ/c Thứ trưởng;

– Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

Trần Văn Tuấn

 

 

 

   

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.