Nghị định số 61/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn Yên Thịnh, thị trấn huyện lỵ của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở 56,2 ha diện tích tự nhiên và 1.347 nhân khẩu của xã Yên Phú; 99,32 ha diện tích tự nhiên và 2.776 nhân khẩu của xã Khánh Thịnh.

– Thị trấn Yên Thịnh có 155,52 ha diện tích tự nhiên và 4.123 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh: Đông giáp xã Khánh Thịnh và xã Yên Phú; Tây giáp xã Khánh Thượng, xã Yên Hoà và xã Yên Phú; Nam giáp xã Yên Phú; Bắc giáp xã Khánh Thịnh và xã Khánh Dương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Yên Phú có 411,33 ha diện tích tự nhiên và 3.805 nhân khẩu.

– Xã Khánh Thịnh có 599,32 ha diện tích tự nhiên và 4.474 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.