Nghị định số 52/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ Trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số thị trấn, xã thuộc các huyện Tuấn Giáo, Phong Thổ, Mường Lay và thành lập phường thuộc thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu như sau:

1. Giải thể thị trấn nông trường Tam Đường thuộc huyện Phong Thổ, thị trấn nông trường Điện Biên thuộc huyện Điện Biên và thị trấn nông trường Mường ẳng thuộc huyện Tuần Giáo.

Dân cư thuộc các thị trấn nông trường nói trên hiện đang sinh sống trên địa bàn xã nào giao về xã đó quản lý.

2. Thành lập thị trấn Mường ẳng thuộc huyện Tuần Giáo trên cơ sở 502 ha diện tích tự nhiên và 2.900 nhân khẩu của xã ẳng Nưa.

Địa giới hành chính thị trấn Mường ẳng: Đông giáp xã ẳng Tở; Tây và Bắc giáp xã ẳng Nưa, Nam giáp xã ẳng Cang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã ẳng Nưa còn lại 2.880 ha diện tích tự nhiên và 3.011 nhân khẩu.

3. Sát nhập 64,5 ha diện tích tự nhiên và 1.622 nhân khẩu của xã Thanh Luông, huyện Điên Biên vào thị xã Điện Biên Phủ và thành lập phường Thanh Bình.

Phường Thanh Bình có 64,5 ha diện tích tự nhiên và 1.622 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thanh Bình: Đông giáp phường Him Lam và phường Mường Thanh; Tây giáp xã Thanh Luông; Nam gia xã Thanh Hưng; Bắc giáp xã Thanh Nưa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Luông còn lại 3.767 ha diện tích tự nhiên và 4.614 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Si Pa Phìn thuộc huyện Mường Lay trên cơ sơ 27. 098 ha diện tích tự nhiên và 4.789 nhân khẩu của xã Chà Nưa.

Địa giới hành chính xã Si Pi Phìn: Đông thuộc xã Huổi Lèng và xã Mường Tùng; Tây giáp biên giới Việt – Lào; Nam giáp xã Mường Mươn và biên giới Việt – Lào; Bắc giáp xã Chà Nưa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Chà Nưa còn lại 15.400 ha diện tích tự nhiên và 2.577 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.