Nghị định số 34/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 34/1997/NĐ-CP ngày 14/04/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 2 và Điều 3 của Nghị định số 134/HĐBT ngày 27/8/1988 về quy định thời hạn quyền phong và giáng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến si Công an nhân dân

Tags: ,

Comments are closed.