Nghị định số 33/1999/NĐ-CP ngày 11-05-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/1999/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1999
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VÀ Xà THUỘC THỊ XÃ BẮC GIANG VÀ HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các phường và xã thuộc thị xã Bắc Giang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Thành lập phường Thọ Xương thuộc thị xã Bắc Giang trên cơ sở 439 ha diện tích tự nhiên và 12.309 nhân khẩu của xã Thọ Xương.

Địa giới hành chính phường Thọ Xương: Đông giáp xã Xương Giang; Tây giáp xã Song Mai; Nam giáp phường Trần Phú và phường Ngô Quyền; Bắc giáp huyện Lạng Giang.

2. Thành lập xã Xương Giang thuộc thị xã Bắc Giang trên cơ sở 250 ha diện tích tự nhiên và 6.218 nhân khẩu còn lại của xã Thọ Xương.

Địa giới hành chính xã Xương Giang: Đông và Bắc giáp huyện Lạng Giang; Tây giáp phường Thọ Xương; Nam giáp xã Dĩnh Kế.

3. Thành lập phường Hoàng Văn Thụ thuộc thị xã Bắc Giang trên cơ sở 52 ha diện tích tự nhiên và 6.469 nhân khẩu của phường Lê Lợi; 115 ha diện tích tự nhiên và 2.697 nhân khẩu của xã Dĩnh Kế.

Phường Hoàng Văn Thụ có 167 ha diện tích tự nhiên và 9.166 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoàng Văn Thụ: Đông giáp xã Dĩnh Kế; Tây giáp phường Lê Lợi; Nam giáp phường Lê Lợi và xã Dĩnh Kế; Bắc giáp phường Ngô Quyền.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Phường Lê Lợi có 80 ha diện tích tự nhiên và 10.031 nhân khẩu.

– Xã Dĩnh Kế có 432 ha diện tích tự nhiên và 10.055 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Đồng Tiến thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trên cơ sở 3.700 ha diện tích tự nhiên và 3.116 nhân khẩu của xã Đồng Vương.

Địa giới hành chính xã Đồng Tiến: Đông và Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn; Tây giáp xã Canh Nậu; Nam giáp xã Đồng Vương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Đồng Vương có 2.436 ha diện tích tự nhiên và 3.849 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.