Nghị định số 194/2004/NĐ-CP ngày 30-11-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 194/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2004

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CAO LÃNH, SA ĐÉC


VÀ MỞ RỘNG THỊ TRẤN HỒNG NGỰ, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

 


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc các thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau :

1. Thành lập phường Hòa Thuận thuộc thị xã Cao Lãnh trên cơ sở 229,20 ha diện tích tự nhiên và 5.309 nhân khẩu của xã Hòa An.

Phường Hòa Thuận có 229,20 ha diện tích tự nhiên và 5.309 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hòa Thuận: Đông giáp phường 1; Tây giáp xã Hòa An; Nam giáp phường IV; Bắc giáp xã Mỹ Tâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Hòa Thuận, xã Hòa An còn lại 1.207,55 ha diện tích tự nhiên và 9.308 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Mỹ Phú thuộc thị xã Cao Lãnh trên cơ sở 263,70 ha diện tích tự nhiên và 7.490 nhân khẩu của xã Mỹ Trà.

Phường Mỹ Phú có 263,70 ha diện tích tự nhiên và 7.490 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Mỹ Phú: Đông giáp huyện Cao Lãnh; Tây giáp các phường I, II; Nam giáp phường III; Bắc giáp xã Mỹ Trà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Mỹ Phú, xã Mỹ Trà còn lại 631,94 ha diện tích tự nhiên và 5.081 nhân khẩu.

3. Thành lập phường Tân Quy Đông thuộc thị xã Sa Đéc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Quy Đông.

Phường Tân Quy Đông có 643,72 ha diện tích tự nhiên và 7.387 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Quy Đông: Đông giáp huyện Cao Lãnh; Tây giáp huyện Lai Vung; Nam giáp các phường I, III, An Hòa và xã Tân Quy Tây; Bắc giáp xã Tân Khánh Đông.

4. Thành lập phường An Hòa thuộc thị xã Sa Đéc trên cơ sở 641,10 ha diện tích tự nhiên và 7.490 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây.

Phường An Hòa có 641,10 ha diện tích tự nhiên và 7.490 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường An Hòa: Đông giáp phường I; Tây giáp xã Tân Quy Tây; Nam giáp phường II, xã Tân Phú Đông và huyện Lai Vung; Bắc giáp phường Tân Quy Đông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường An Hòa, xã Tân Quy Tây còn lại 468,19 ha diện tích tự nhiên và 4.200 nhân khẩu.

5. Điều chỉnh 400,54 ha diện tích tự nhiên và 7.811 nhân khẩu của xã An Bình A thuộc huyện Hồng Ngự về thị trấn Hồng Ngự quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn:

– Thị trấn Hồng Ngự có 878,74 ha diện tích tự nhiên và 31.110 nhân khẩu.

– Xã An Bình A còn lại 2.734,08 ha diện tích tự nhiên và 14.127 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.