Nghị định số 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường

thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Điều chỉnh 0,74 ha diện tích tự nhiên của phường 15 thuộc quận Tân Bình về phường 12 thuộc quận Gò Vấp quản lý.

Phường 12 sau khi điều chỉnh có 458,41 ha diện tích tự nhiên và 107.428 nhân khẩu.

2. Thành lập phường 14 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 209,52 ha diện tích tự nhiên và 28.313 nhân khẩu của phường 12.

Phường 14 có 209,52 ha diện tích tự nhiên và 28.313 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 14: Đông giáp các phường 9, 8 và 12; Tây giáp quận 12; Nam giáp quận Tân Bình; Bắc giáp phường 13.

3. Thành lập phường 8 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 50,42 ha diện tích tự nhiên và 14.694 nhân khẩu của phường 12; 66,34 ha diện tích tự nhiên và 10.307 nhân khẩu của phường 11.

Phường 8 có 116,76 ha diện tích tự nhiên và 25.001 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 8: Đông giáp phường 11; Tây giáp phường 14; Nam giáp phường 12 và quận Tân Bình; Bắc giáp phường 9.

4. Thành lập phường 9 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 55,40 ha diện tích tự nhiên và 17.012 nhân khẩu của phường 12; 28,44 ha diện tích tự nhiên và 5.860 nhân khẩu của phường 11.

Phường 9 có 83,84 ha diện tích tự nhiên và 22.872 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 9: Đông giáp các phường 11 và 16; Tây giáp phường 14; Nam giáp phường 8; Bắc giáp các phường 13 và 14.

5. Thành lập phường 6 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 164,75 ha diện tích tự nhiên và 22.428 nhân khẩu của phường 17.

Phường 6 có 164,75 ha diện tích tự nhiên và 22.428 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 6: Đông giáp quận 12; Tây giáp phường 17; Nam giáp phường 5 và phường 7; Bắc giáp quận 12.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Phường 11 còn lại 121,98 ha diện tích tự nhiên và 35.346 nhân khẩu.

– Phường 12 còn lại 143,07 ha diện tích tự nhiên và 47.409 nhân khẩu.

– Phường 17 còn lại 116,91 ha diện tích tự nhiên và 43.623 nhân khẩu.

Quận Tân Bình có 2.237,53 ha diện tích tự nhiên và 432.150 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Quận Gò Vấp có 1.975,85 ha diện tích tự nhiên và 491.122 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17.

6. Thành lập phường Tân Hưng Thuận thuộc quận 12 trên cơ sở điều chỉnh 181,08 ha diện tích tự nhiên và 24.829 nhân khẩu của phường Đông Hưng Thuận.

Phường Tân Hưng Thuận có 181,08 ha diện tích tự nhiên và 24.829 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Hưng Thuận: Đông giáp phường Đông Hưng Thuận; Tây giáp phường Tân Thới Nhất và huyện Hóc Môn; Nam giáp phường Tân Thới Nhất; Bắc giáp phường Trung Mỹ Tây.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Phường Đông Hưng Thuận còn lại 255,20 ha diện tích tự nhiên và 33.068 nhân khẩu.

Quận 12 có 5.274,9 ha diện tích tự nhiên và 307.449 nhân khẩu, có 11 phường gồm: Thạnh Xuân, Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Lộc, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
Tags: , , , , ,

Comments are closed.