Nghị định số 112/1999/NĐ-CP ngày 18-09-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cửvà số đại biểu

được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố

của thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 1999 – 2004

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 85 (tám mươi lăm) đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 38 (ba mươi tám) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

 

Quận 1

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 2

Đơn vị bầu cử số 03

02 đại biểu

 

Quận 3

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 4

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 5

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 6

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 7

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

 

Quận 8

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 9

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

 

Quận 10

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 11

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận 12

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

 

Quận Gò Vấp

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Quận Thủ Đức

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận Phú Nhuận

Đơn vị bầu cử số 25

03 đại biểu

 

Quận Bình Thạnh

Đơn vị bầu cử số 26

Đơn vị bầu cử số 27

Đơn vị bầu cử số 28

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Quận Tân Bình

Đơn vị bầu cử số 29

Đơn vị bầu cử số 30

Đơn vị bầu cử số 31

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Củ Chi

Đơn vị bầu cử số 32

Đơn vị bầu cử số 33

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Hóc Môn

Đơn vị bầu cử số 34

03 đại biểu

 

Huyện Bình Chánh

Đơn vị bầu cử số 35

Đơn vị bầu cử số 36

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Nhà Bè

Đơn vị bầu cử số 37

01 đại biểu

 

Huyện Cần Giờ

Đơn vị bầu cử số 38

01 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu 03 đại biểu có 11 đơn vị

Bầu 02 đại biểu có 25 đơn vị

Bầu 01 đại biểu có 02 đơn vị

 

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải  

 

Tags: , ,

Comments are closed.