Nghị định của Chính phủ số 72/2005/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 72/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2005
VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN

ĐIỆN BIÊN VÀ ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên như sau:

1. Thành lập xã Nà Nhạn thuộc huyện Điện Biên trên cơ sở 7.681 ha diện tích tự nhiên và 3.797 nhân khẩu của xã Nà Tấu.

Xã Nà Nhạn có 7.681 ha diện tích tự nhiên và 3.797 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nà Nhạn: Đông giáp xã Nà Tấu; Tây giáp xã Mường Pồn; Nam giáp xã Mường Phăng và thành phố Điện Biên Phủ; Bắc giáp các xã Nà Tấu, Mường Pồn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Nà Nhạn, xã Nà Tấu còn lại 7.429 ha diện tích tự nhiên và 5.017 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Nong U thuộc huyện Điện Biên Đông trên cơ sở 7.900 ha diện tích tự nhiên và 2.478 nhân khẩu của xã Pu Nhi.

Xã Nong U có 7.900 ha diện tích tự nhiên và 2.478 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nong U: Đông giáp xã Na Son; Tây giáp huyện Điện Biên; Nam giáp xã Keo Lôm; Bắc giáp xã Pu Nhi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Nong U, xã Pu Nhi còn lại 10.000 ha diện tích tự nhiên và 3.597 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Pú Hồng thuộc huyện Điện Biên Đông trên cơ sở 12.650 ha diện tích tự nhiên và 3.443 nhân khẩu của xã Phình Giàng.

Xã Pú Hồng có 12.650 ha diện tích tự nhiên và 3.443 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Pú Hồng: Đông giáp xã Háng Lìa và tỉnh Sơn La; Tây và Nam giáp huyện Điện Biên; Bắc giáp xã Phình Giàng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Pú Hồng, xã Phình Giàng còn lại 10.420 ha diện tích tự nhiên và 2.940 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tìa Dình thuộc huyện Điện Biên Đông trên cơ sở 9.882 ha diện tích tự nhiên và 2.468 nhân khẩu của xã Háng Lìa.

 

Xã Tìa Dình có 9.882 ha diện tích tự nhiên và 2.468 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tìa Dình: Đông giáp tỉnh Sơn La; Tây giáp xã Phình Giàng; Nam giáp tỉnh Sơn La; Bắc giáp xã Háng Lìa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tìa Dình, xã Háng Lìa còn lại 6.563 ha diện tích tự nhiên và 2.336 nhân khẩu.

5. Thành lập thị trấn Điện Biên Đông – thị trấn huyện lỵ huyện Điện Biên Đông trên cơ sở 1.890 ha diện tích tự nhiên và 2.986 nhân khẩu của xã Na Son.

Địa giới hành chính thị trấn Điện Biên Đông: Đông giáp xã Phì Nhừ; Tây giáp xã Na Son; Nam giáp xã Keo Lôm; Bắc giáp xã Na Son.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Điện Biên Đông, xã Na Son còn lại 7.359 ha diện tích tự nhiên và 2.954 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 72/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 06/06/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.