Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN QUỲNH PHỤ, HƯNG HÀ VÀ CHIA XÃ BÌNH LĂNG THUỘC

HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình như sau:

1. Thành lập thị trấn An Bài thuộc huyện Quỳnh Phụ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã An Bài.

Thị trấn An Bài có 700,18 ha diện tích tự nhiên và 9.381 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn An Bài: Đông giáp xã An Thanh và thành phố Hải Phòng; Tây giáp các xã An Ninh, An Vũ; Nam giáp các xã An Vũ, An Thanh; Bắc giáp xã An Ninh và thành phố Hải Phòng.

2. Thành lập thị trấn Hưng Nhân thuộc huyện Hưng Hà trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Phú Sơn.

Thị trấn Hưng Nhân có 864,40 ha diện tích tự nhiên và 14.495 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hưng Nhân: Đông giáp các xã Tân Hoà, Liên Hiệp; Tây giáp xã Tân Lễ; Nam giáp xã Tiến Đức và tỉnh Hà Nam; Bắc giáp các xã Tân Lễ, Canh Tân.

3. Chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà thành xã Hoà Bình và xã Chi Lăng.

– Xã Hoà Bình có 340,44 ha diện tích tự nhiên và 3.948 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hoà Bình: Đông giáp các xã Tây Đô, Chi Lăng; Tây giáp các xã Minh Khai, Hồng Lĩnh; Nam giáp các xã Hồng Lĩnh, Chi Lăng; Bắc giáp xã Thống Nhất.

– Xã Chi Lăng có 344,25 ha diện tích tự nhiên và 6.834 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Chi Lăng: Đông giáp huyện Đông Hưng; Tây giáp xã Hoà Bình; Nam giáp xã Hồng Lĩnh và huyện Đông Hưng; Bắc giáp xã Tây Đô.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 61/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 16/05/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.