Nghị định của Chính phủ số 40/2005/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/2005/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2005
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN KRÔNG ANA, EA KAR, KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông Ana, Ea Kar và Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Thành lập xã Dray Bhăng thuộc huyện Krông Ana trên cơ sở 4.159 ha diện tích tự nhiên và 9.294 nhân khẩu của xã Hoà Hiệp.

Xã Dray Bhăng có 4.159 ha diện tích tự nhiên và 9.294 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Dray Bhăng : Đông giáp các xã Ea Bhôk, Hoà Hiệp; Tây giáp thành phố Buôn Ma Thuột; Nam giáp các xã Ea Bông, Băng ADrênh; Bắc giáp các xã Ea Tiêu, Ea Bhôk.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Dray Bhăng, xã Hoà Hiệp còn lại 3.126 ha diện tích tự nhiên và 10.257 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Cư Prông thuộc huyện Ea Kar trên cơ sở 6.417 ha diện tích tự nhiên và 3.528 nhân khẩu của xã Ea Păn.

Xã Cư Prông có 6.417 ha diện tích tự nhiên và 3.528 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cư Prông: Đông giáp huyện M’Drăk; Tây giáp xã Ea Păl; Nam giáp xã Cư Yang; Bắc giáp xã Ea Tih và huyện M’Drăk.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư Prông, xã Ea Păn còn lại 3.689 ha diện tích tự nhiên và 7.190 nhân khẩu.

Đổi tên Ea Păn thành xã Ea Păl.

3. Thành lập xã Cư Elang thuộc huyện Ea Kar trên cơ sở 8.024 ha diện tích tự nhiên và 4.315 nhân khẩu của xã Ea Ô.

Xã Cư Elang có 8.024 ha diện tích tự nhiên và 4.315 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cư Elang: Đông giáp xã Cư Bông; Tây giáp huyện Krông Pắc; Nam giáp huyện Krông Bông; Bắc giáp xã Ea Ô.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Cư Elang, xã Ea Ô còn lại 5.168 ha diện tích tự nhiên và 10.993 nhân khẩu.

 

4. Thành lập xã Ea Dăh thuộc Krông Năng trên cơ sở 1.950 ha diện tích tự nhiên và 2.854 nhân khẩu của xã Phú Xuân, 3.274 ha diện tích tự nhiên và 2.507 nhân khẩu của xã Tam Giang.

Xã Ea Dăh có 5.224 ha diện tích tự nhiên và 5.361 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Dăh: Đông giáp huyện Ea Kar; Tây giáp thị trấn Krông Năng và xã Phú Xuân; Nam giáp huyện Ea Kar; Bắc giáp các xã Tam Giang, Ea Puk.

5. Thành lập xã Ea Puk thuộc huyện Krông Năng trên cơ sở 4.376 ha diện tích tự nhiên và 3.791 nhân khẩu của xã Tam Giang.

Xã Ea Puk có 4.376 ha diện tích tự nhiên và 3.791 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Puk: Đông giáp huyện Ea Kar; Tây giáp xã Tam Giang; Nam giáp xã Ea Dăh; Bắc giáp xã Ea Tam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã:

– Xã Phú Xuân còn lại 4.559 ha diện tích tự nhiên và 16.893 nhân khẩu.

– Xã Tam Giang còn lại 3.483 ha diện tích tự nhiên và 5.443 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 40/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 23/03/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.