Nghị định của Chính phủ số 30/2001/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2001/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2001
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẮK NÔNG
VÀ HUYỆN ĐẮK MIL ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN ĐẮK SONG,
TỈNH ĐẮK LẮK

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song tỉnh Đắk Lắk như sau :

Thành lập huyện Đắk Song trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 02 xã Đắk Rung và Trường Xuân thuộc huyện Đắk Nông; 03 xã Đắk Môl, Thuận Hạnh và Đắk Song thuộc huyện Đắk Mil;

Huyện Đắk Song có 80.811 ha diện tích tự nhiên và 28.380 nhân khẩu, gồm 05 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Đắk Rung, Trường Xuân, Đắk Môl, Thuận Hạnh và xã Đắk Song.

Địa giới hành chính huyện Đắk Song : Đông giáp huyện Krông Nô và huyện Đắk Nông; Tây giáp nước Campuchia và huyện Đắk RLấp; Nam giáp huyện Đắk Nông; Bắc giáp huyện Đắk Mil.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Đắk Song :

– Huyện Đắk Nông còn lại 172.892 ha diện tích tự nhiên và 27.007 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã : Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R’măng, Quảng Thành, Đắk Plao, Đắk Som, Đắk Nia, Quảng Sơn và thị trấn Gia Nghĩa.

– Huyện Đắk Mil còn lại : 68.352 ha diện tích tự nhiên và 64.560 nhân khẩu, có 08 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã : Đức Minh, Đức Mạnh, Thuận An, Đắk Lao, Đắk Gằn, Đắk R’La, Đắk Sắk và thị trấn Đắk Mil.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.