Nghị định của chính phủ số 126/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 126/2003/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THIÊN TÔN THUỘC
HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Thiên Tôn, thị trấn huyện lỵ huyện Hoa Lư trên cơ sở 200 ha diện tích tự nhiên và 3.621 nhân khẩu của xã Ninh Mỹ; 13,33 ha diện tích tự nhiên và 729 nhân khẩu của xã Ninh Khang và 2,59 ha diện tích tự nhiên của xã Ninh Giang.

Thị trấn Thiên Tôn có 215,92 ha diện tích tự nhiên và 4.350 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thiên Tôn: Đông giáp các xã Ninh Khang và Ninh Mỹ; Tây giáp xã Ninh Hòa; Nam giáp xã Ninh Mỹ; Bắc giáp xã Ninh Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Thiên Tôn:

– Xã Ninh Mỹ còn lại 414,41 ha diện tích tự nhiên và 5.397 nhân khẩu.

– Xã Ninh Khang còn lại 692,24 ha diện tích tự nhiên và 6.884 nhân khẩu.

– Xã Ninh Giang còn lại 639,62 ha diện tích tự nhiên và 6.618 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.