Nghị định của Chính phủ số 112/2005/NĐ-CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 112/2005/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2005
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập thành phố Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Quảng Ngãi.

Thành phố Quảng Ngãi có 3.712 ha diện tích tự nhiên và 133.843 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Trần Phú, Quảng Phú và các xã : Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng.

Địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi : phía Bắc giáp huyện Sơn Tịnh; phía Nam , phía Đông và phía Tây giáp huyện Tư Nghĩa.

Tỉnh Quảng Ngãi có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long, Tây Trà, Sơn Hà, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tên văn bản : Nghị định về việc thành lập thành phố Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 112/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 26/08/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , ,

Comments are closed.