Ly hôn

1.    Tư vấn về thủ tục ly hôn: Căn cứ ly hôn, hồ sơ ly hôn, thủ tục ly hôn tại Tòa án, ly hôn có yếu tố nước ngoài.
2.    Tư vấn giải quyết các vấn đề về tài sản sau ly hôn
–    Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
–    Xác định các khoản nợ chung, nợ riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
–    Chia tài sản vợ chồng khi ly hôn.
3.    Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con và cấp dưỡng sau ly hôn
–    Xác định quyền nuôi con và các điều kiện nuôi con khi một bên đương sự có yêu cầu;
–    Xác định và yêu cầu cấp dưỡng đối với con sau khi ly hôn;
–    Quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn của bên không trực tiếp nuôi con.
4.    Cử Luật sư tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong những trường hợp xảy ra tranh chấp về tài sản và con cái khi ly hôn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Tags: , , , ,

Comments are closed.