Lập văn phòng đại diện nước ngoài

Tư vấn trước thành lập:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý về việc thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn các điều kiện thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Luật Gia Phạm sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật:

– Đại diện cho quý khách hàng nộp hồ sơ xin Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến các cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền;

– Tiếp xúc với các cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền nhằm rút ngắn thời gian thẩm định Giấy phép;

– Thực hiện thủ tục Đăng ký và khắc con Dấu cho Văn phòng đại diện;

– Dịch thuật các giấy tờ tài liệu liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép;

Tư vấn sau thành lập:

Hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho Doanh nghiệp trong thời gian 2 năm sau khi Doanh nghiệp được thành lập: (Đây là phần chính trong các gói dịch vụ của Luật Gia Phạm)

– Tư vấn hoạt động của Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam (qua email, thư, fax);

– Tư vấn quản trị doanh nghiệp, quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Liên hệ với Luật Gia Phạm

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.