Hịch tướng sĩ Luật Gia Phạm

Những tưởng tồn tại dăm năm đó là ta đầy mạnh mẽ. Vung bút khắp nơi tưởng mình nổi tiếng. Các ngươi không thấy láng giềng lớn lên mạnh mẽ không ngừng, nhiều đối thủ uốn tấc cú diều mà lăng nhục chúng ta.

Ta thường tới bữa thêm cơm, nửa đêm vỗ trán, mắt nghía màn hình, tay rê chuột phím. Chỉ giận mình còn chưa làm được nhiều chuyện cho anh em, về lương bổng, đãi ngộ vẫn còn khá thấp. Nếu cùng nhau gách vác làm cho Gia Phạm lớn mạnh, thì dẫu Mazda ta cũng bán, nợ vay ngân hàng cũng nguyện xin làm.

Các người nhìn vận suy mà chỉ lo trách tướng, thân mang trọng việc mà tắc trách lơ là. Khiển người kia tị nạnh, người này phó thác. Giá sự mọi người đều trông về một hướng, chung tay xây đắp chắc cũng không đến nỗi nào. Kẻ lấy “Võ lâm” để đam mê, người lấy “Chát chít” làm thích, có kẻ chỉ chăm lo gia đình tìm cách chuồn sớm về quyến luyến vợ con cho thỏa lòng vị kỉ, có kẻ ham trò nhiếp ảnh mà quên việc quân. Nếu bất chợt Gia Phạm suy yếu, liệu mang nghệ thuật ra có thuyết phục được khách hàng, mẹo trò chơi không đủ kiến thức mà cạnh tranh. Công ty yếu, Văn phòng hèn liệu lấy đâu ra lương bổng để các ngươi vui vẻ vợ chồng con cái. Lúc đấy chả chồng riếc vợ kêu con khóc rầm rè tâm tư sao mà không xao động. Há chẳng các ngươi đều muốn mang danh là luật sư hèn lắm ru? Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?

Nay ta thật lòng với các người phải rèn mình cho giỏi lấy lợi ích chung mà sát tay xây dựng. Tìm kiếm hiền tài về đầu quân chiến đấu. Thị trường rộng, cơ hội mở ắt sẽ làm chúng ta mở mặt. Như thế chẳng những công ty ta vững bền mà thu nhập chả vì thế mà tăng lên ư. Ta cũng vì thế mà thơm lây, mà vợ chồng con cái bạn bè các người cũng nhìn vào ngưỡng mộ.

Nay ta đó suy nghĩ trăm bề, gạn đục khơi trong vạch ra trăm nghìn phương kế, các ngươi cứ từng bước theo ta mà làm, chắc chắn thành công!

 

Comments are closed.