Dịch vụ thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

1. Nội dung dịch vụ bao gồm:

– Thành lập chi nhánh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiêp đặt trụ sở chính

– Thành lập văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh. Doanh nghiệp có thể thành lập văn phòng đại diện cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiêp đặt trụ sở chính

– Thành lập địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh được thực hiện một hoặc một số ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh chỉ được thành lập trong cùng tỉnh , thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Chi nhánh của doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

2. Khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/đại điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Luật Gia Phạm, quý Khách hàng sẽ được thực hiện các dịch vụ và hưởng các ưu đãi sau:

a. Tư vấn thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/đại điểm kinh doanh

Tư vấn tên chi nhánh/văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

Tư vấn ngành nghề kinh doanh của chi nhánh/địa điểm kinh doanh

Tư vấn lựa chọn người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

b. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền:

Luật Gia Phạm sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung sau:

Soạn thảo hồ sơ doanh nghiệp.

Tiến hành các thủ tục thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký và khắc dấu pháp nhân đối với các trường hợp thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện.

c. Ưu đãi đối với khách hàng sử dụng dịch vụ:

Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Chuyển phát hồ sơ

3. Biểu phí luật sư;

Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

4. Thời gian thực hiện ủy quyền:

Thời gian hoàn thiện thủ tục theo ủy quyền: 10 – 12 ngày làm việc để nhận ĐKDN mới; từ 15 – 17 ngày làm việc để nhận ĐKDN mới và dấu mới

Thời gian trên có thể thay đổi tuỳ tính chất vụ việc, yêu cầu của doanh nghiệp và chỉ mang tính chất tham khảo để Doanh nghiệp có thể chuẩn bị kế hoạch cho việc thay đổi của mình.

Nếu có thắc mắc về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.