Dịch vụ tái cơ cấu doanh nghiệp

Pháp luật quy định việc tái cơ cấu doanh nghiệp có nhiều hình thức như: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức phù hợp với tình hiện tại của doanh nghiệp để việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.
Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng Luật Gia Phạm là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu lại doanh nghiệp của mình.
1. Nội dung dịch vụ Luật Gia Phạm cung cấp:
– Luật Gia Phạm tư vấn các điều kiện cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp
– Luật Gia Phạm tư vấn lựa chọn hình thức tái cơ cấu phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp
– Luật Gia Phạm tư vấn trình tự, thủ tục tái cơ cấu doanh nghiệp
– Luật Gia Phạm tư vấn lập phương án tái cơ cấu cho doanh nghiệp đảm bảo phát huy hiệu quả thế mạnh của doanh nghiệp
– Luật Gia Phạm tư vấn xây dựng đi lại điều lệ cho doanh nghiệp phù hợp với hình thức tái cơ cấu
– Luật Gia Phạm tư vấn tổ chức  cuộc họp của các chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên), Đại hội đồng Cổ đông (đối với công ty cổ phần), Hội đồng thành viên  (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
– Luật Gia Phạm tiến hành soạn thảo, chuấn hoá các hợp đồng tái cấu, hồ sơ tái cơ cấu doanh nghiệp
– Luật Gia Phạm tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp.
– Luật Gia Phạm cung cấp các dịch vụ tư vấn đi kèm khác cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp
2. Biểu phí luật sư;
Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.
3. Thời gian thực hiện ủy quyền:
Thời gian hoàn thiện thủ tục ủy quyền: 15-20 ngày làm việc
Thời gian trên có thể thay đổi tuỳ tính chất vụ việc, yêu cầu của doanh nghiệp và chỉ mang tính chất tham khảo để Doanh nghiệp có thể chuẩn bị kế hoạch trước khi đi vào cổ phần hóa.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

Tags: , ,

Comments are closed.