Đi bộ thể thao: “Sao Vàng đất Việt”

Hoạt động đặc biệt có ý nghĩa của chương trình thể thao này là các doanh nghiệp và người tham gia đi bộ sẽ quyên góp tiền để ủng hộ mổ mắt cho đồng bào nghèo. Với vinh dự được tham gia chương trình với vai trò là một Sao Vàng Đất Việt, ngoài sự ủng hộ của Doanh nghiệp, mỗi nhân viên Luật Gia Phạm tham gia đi bộ cũng tham gia ủng hộ người nghèo.

Chương trình đã thu được số tiền 470 triệu đồng để mổ mắt đem lại ánh sáng cho người nghèo. Số tiền này được Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nông Quốc Tuấn trao lại cho Viện quân y 108 và các cơ sở y tế trong cả nước.

Comments are closed.