Đăng ký Slogan

1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ
2. Thời hạn giải quyết: 15 – 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.
3. Các bước thực hiện:
– Thẩm định hình thức: 01 – 02  tháng từ ngày nhận đơn;
– Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
– Thẩm định nội dung đơn: 08 – 12 tháng kể từ ngày công bố.
4. Thành phần hồ sơ:
–  Tờ khai (02 bản theo mẫu);
–  Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);
– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn (nếu có);
– Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên (đối với Người nộp đơn là người nước ngoài – nếu có)
–  Chứng từ nộp lệ phí.
5. Dịch vụ của Luật Gia Phạm:
– Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho slogan; Tư vấn cho khách hàng các phương án xử lý trong trường hợp slogan không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;
– Tư vấn phạm vị bảo hộ, phân nhóm;
– Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
– Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (slogan)
– Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;
– Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng slogan, bảo vệ slogan….
– Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: nghĩa vụ phải sử dụng slogan, thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký slogan…

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.