Chính sách Tuyển dụng

Chúng tôi quan tâm đặc biệt tới các luật sư có khả năng làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm với công việc của mình. Để có thể làm việc tại Luật Gia Phạm, bạn biết chắc mình có thể làm việc với cường độ cao, tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng khác nhau với nhiều giai tầng xã hội.
Khả năng ngoại ngữ cũng là một yếu tố để chúng tôi lựa chọn các ứng viên bởi đó là công cụ để bạn nâng cao trình độ cũng như là phương tiện để tiếp xúc với khách hàng. Tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc bạn phải biết.
Và, bạn cần luôn nhớ rằng, Luật Gia Phạm là một gia đình lớn, trong đó thành viên không chỉ là các đồng nghiệp mà chúng tôi đối xử với nhau như người thân bởi chúng tôi sống cùng nhau nhiều hơn với cả gia đình mình.

 

 

Liên hệ để đăng ký tuyển dụng vào Luật Gia Phạm tại đây!

Comments are closed.