Bài ca Luật Gia Phạm

13942541_873102532829767_546007913_n

GIA PHẠM CA

Này bạn thân ơi công ty khác nhau, Phạm Gia Công ty chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chung tay đắp xây, và giờ đây cất cao lời ca vang.

Hà nội thủ đô con tim dấu yêu. Ngược xuôi phố xá đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca. Ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.

Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay. Hoà theo sức sống với bao hợp đồng. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ đây chúng tôi gọi mời.

Hãy đến với những con người Luật Gia tôi. Đến với công ty đến với nụ cười. Đến với lễ đón vui mừng ngày hôm nay. Với những thành công từ nhiều năm ấy.

Công ty tôi đây đã có hôm qua. Công ty tôi đây vẫn sáng hôm nay. Công ty tôi đây sẽ mãi mai sau. Vang danh non sông Sao Vàng Việt Nam.

To be Continued

Này bạn thân ơi công ty khác nhau, Phạm Gia Công ty chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chung tay đắp xây, và giờ đây cất cao lời ca vang. Ngày nào anh em chung tay đắp xây. Một ngày Công ty phất lên có mình. Ngày dựng xây cùng bao cánh tay. Ngày hôm nay bước lên cùng anh em.

Phạm Gia năm xưa bao nhiêu khó khăn. Giờ đây đã có những trang sử vàng. Gởi vào trong từng trang sách thơm, chờ tương lai trái tim mỉm cười.

(Hãy đến với những con người Luật Gia tôi. Đến với công ty đến với nụ cười. Đến với lễ đón vui mừng ngày hôm nay. Với những thành công từ nhiều năm ấy.

Công ty tôi đây đã có hôm qua. Công ty tôi đây vẫn sáng hôm nay. Công ty tôi đây sẽ mãi mai sau. Vang danh non sông Sao Vàng Việt Nam.)

Comments are closed.