List/Grid

Monthly Archives: December 2010

Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý Dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010

Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010

Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chẩun/năm trở lên.

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010

Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010

Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010

Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010 tạm hõan thời gian thực hiện thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan.

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô.

Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010

Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.