List/Grid

Monthly Archives: July 2010

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 về an ninh hàng không dân dụng.

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 về nghiệp vụ quản lý công nợ.

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/07/2010

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/07/2010

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/07/2010 hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giưã cơ quan quản lý thuế và các Tổ chức tín dụng.

Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010

Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ.

Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT 28/7/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT 28/7/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của Hội Cổ động viên thể thao

Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010

Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010

Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010 của Bộ thông tin Và Truyền thông – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010

Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010

Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.