List/Grid

Monthly Archives: February 2010

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010

Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010 do Chính Phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/03/2010

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/03/2010

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2010

Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2010

Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ1444/NHNN-CSTT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ1444/NHNN-CSTT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1444/NHNN-CSTT hướng dẫn xử lý một số trường hợp cụ thể về hỗ trợ lãi suất để phục vụ việc quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất theo Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/02/2010 Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư 81/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2009

Thông tư 81/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2009

Thông tư 81/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Thông tư 80/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2009

Thông tư 80/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2009

Thông tư 80/2009/TT- BNNPTNT ngày 24/12/2009 ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2009.