List/Grid

Yearly Archives: 2009

Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”.

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia.

Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư số 11/2009/TT-BCT ngày 19/05/2009

Thông tư số 11/2009/TT-BCT ngày 19/05/2009

Thông tư số 11/2009/TT-BCT ngày 19/05/2009 do Bộ Công thương ban hành hướng dẫnchi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009 do UBNDBND TP Hà Nội ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/06/2009

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/06/2009

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/06/2009 do UBND TP Hà Nội ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông tư số 94/2009/TT-BTC ngày 19/05/2009

Thông tư số 94/2009/TT-BTC ngày 19/05/2009

Thông tư số 94/2009/TT-BTC ngày 19/05/2009 do BộTài chính ban hành hướng dẫn việc giải ngân và thu hồi nợ vay theo Hiệp định Tín dụng ký ngày 05/02/2009 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.