List/Grid

Monthly Archives: December 2009

Mời luật sư hợp tác

Mời luật sư hợp tác

Luật Gia Phạm là một hãng luật với 10 năm kinh nghiệm, là hãng luật duy nhất của Việt Nam được trao tặng danh hiệu Sao Vàng Đất Việt và Sao Vàng thủ đô. Để nhằm đáp ứng các nhu cầu gia tăng của khách hàng chúng tôi mong muốn được hợp tác với các luật sư trong cả nước.

Thông tư 39/2009/TT- BXD ngày 09/12/2009

Thông tư 39/2009/TT- BXD ngày 09/12/2009

Thông tư 39/2009/TT- BXD ngày 09/12/2009 hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Thông tư số 113/2009/TT-BQP ngày 07/12/2009

Thông tư số 113/2009/TT-BQP ngày 07/12/2009

Thông tư số 113/2009/TT-BQP ngày 07/12/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam.