List/Grid

Monthly Archives: March 2009

Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/03/2009

Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/03/2009

Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện.

Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/03/2009

Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/03/2009

Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô.

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009 do UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/03/2009 do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc giao dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số.

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng.

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.