List/Grid

Monthly Archives: July 2008

Quyết định 1017/QĐ-TTg ngày 31/07/2008.

Quyết định 1017/QĐ-TTg ngày 31/07/2008.

Quyết định 1017/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 31/07/2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 22/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 22/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 22/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/07/2008 ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu.

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ncugày 31 tháng 12 năm 200ả 8 Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh giới hành chính huyện Đồng Hủy để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 do Chính phủ ban hành điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Quyết định số  2249/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2008

Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2008

Quyết định số  2249/QĐ-BGTVT do Bộ Giao Thông Vân Tải ban hành ngày 31/07/2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn khu vực vịnh phía Nam đảo Biện Sơn – tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến 2025.

Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008

Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008

Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng  5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thể Thao và  Du Lịch ban hành ngày 31/07/2008  quy định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 31/07/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/07/2008

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/07/2008

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT do Bộ Công An phối hợp với Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 31/07/2008 hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ.

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh.