List/Grid

Monthly Archives: May 2008

Cung cấp miễn phí các văn bản Luật Việt Nam

Cung cấp miễn phí các văn bản Luật Việt Nam

Văn phòng Luật sư Gia Phạm đã cung cấp lên trang mạng của mình tại địa chỉ www.luatgiapham.com tất các các Luật do Quốc hội Việt Nam ban hành. Tại đây, các khách hàng của Luật Gia Phạm có thể download miễn phí các Văn bản Luật của Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 do Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý cạnh tranh.

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP  về cung ứng và sử dụng séc

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP về cung ứng và sử dụng séc

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc cung ứng và sử dụng séc, bao gồm : cung ứng, ký phát, chuyển nhượng, bảo lãnh, thanh toán, truy đòi, khởi kiện và các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến séc do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cung ứng

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Só 20-LCT Ngày 26/07/1960

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Só 20-LCT Ngày 26/07/1960

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Só 20-LCT Ngày 26/07/1960.Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đã được Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 7 năm 1960.

Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006

Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006

Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của thanh tra công tác dân tộc.

Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 do Chính phủ ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện, đầu tư kinh phí, chế độ, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng; trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng.

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của chính phủ quy định về các hoạt động phòng, chống lụt, bão, bao gồm: lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do lụt, bão.

Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

 Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh.

Nghị định số 04/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

Nghị định số 04/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

Nghị định số 04/2006/NĐ-CP ngày 9/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập và quy định chức nănG, nhiệm cụ, quyền hạn , cơ cấu tổ chức của hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Nghị định của Chính Phủ số 160/2003/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 160/2003/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

 Nghị định của Chính Phủ số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động Hàng hải tại cảng biển và khu vực Hàng hải của Việt Nam. Nghị định này quy định việc mở, đóng cảng biển, hoạt động hàng hải, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, vệ sinh, trật tự và phòng ngừa ô nhiễm môi trường ở những khu vực đó. Cảng biển quy định tại Nghị định này không bao gồm cảng quân sự chỉ phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh và cảng cá chỉ phục vụ cho hoạt động nghề cá nằm ngoài vùng nước cảng biển