List/Grid

Monthly Archives: January 2008

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH  ngày 31/01/2008

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

Nghị định của Chính phủ số 11/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 11/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2008 quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

Nghị định 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định 12/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/01/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động.

Nghị định số 10/2008/NĐ-CP ngày 29/01/2008

Nghị định số 10/2008/NĐ-CP ngày 29/01/2008

Nghị định số 10/2008/NĐ-CP ngày 29/01/2008 Về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg  do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 28/01/2008 về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008 do Bộ Y tế ban hành về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc – GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc.

Đi bộ thể thao: “Sao Vàng đất Việt”

Đi bộ thể thao: “Sao Vàng đất Việt”

Sáng 2/9/2006 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Toàn thể Đoàn viên – Thanh niên Luật Gia Phạm Hà Nội đã tham dự chương trình đi bộ với tinh thần “Sao Vàng đất Việt – Thương hiệu Việt Nam vì người Việt Nam”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2006 do Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức để quyên góp tiền ủng hộ mổ mắt đem lại ánh sáng cho đồng bào nghèo.