List/Grid

Monthly Archives: July 2007

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định số  125/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/07/2007

Nghị định số 125/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/07/2007

Nghị định số  125/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/07/2007 Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Quyết định  20/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 20/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định  20/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương… Read more »

Nghị định số 122/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/07/2007

Nghị định số 122/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/07/2007

Nghị định số 122/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/07/2007 quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công
Nghị định số 121/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/07/2007

Nghị định số 121/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/07/2007

Nghị định số 121/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/07/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Nghị định số 120/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/07/2007

Nghị định số 120/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/07/2007

Nghị định số 120/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/07/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh Niên

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/07/2007

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/07/2007

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/07/2007 quy định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
Nghị định số 118/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2007

Nghị định số 118/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2007

Nghị định số 118/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2007 Giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang