List/Grid

Monthly Archives: July 2005

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

 

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp.

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Nghị định của Chính phủ số 95/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 95/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản.

Nghị định của Chính phủ số 93/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại việt nam.

Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội.

Nghị định của Chính phủ số 91/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

Nghị định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.