List/Grid

Monthly Archives: February 2005

Nghị định của Chính phủ số 20/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 về bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước theo Nghị định số 106/2004/NĐ-CP.

Nghị định của Chính phủ số 19/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 19/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Nghị định của Chính phủ số 18/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2005 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định của Chính phủ số 14/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 14/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định của Chính phủ số 12/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 12/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 12/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2005 về tổ chức và hoạt động của thanh tra cơ yếu Chính phủ.

Nghị định của Chính phủ số 11/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 11/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi).