List/Grid

Monthly Archives: July 2004

Nghị định số 150/2004/NĐ-CP

Nghị định số 150/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 150/2004/nđ-cp ngày 29 tháng 7 năm 2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Nghị định số 148/2004/NĐ-CP

Nghị định số 148/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 148/2004/nđ-cp ngày 23 tháng 7 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 nghị định số 158/2003/nđ-cp ngày 10 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 146/2004/NĐ-CP

Nghị định số 146/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 146/2004/nđ-cp ngày 19 tháng 7 năm 2004 quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý.