List/Grid

Monthly Archives: May 2002

Nghị định số 56/2002/NĐ-CP

Nghị định số 56/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 56/2002/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2002 về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.

Nghị định số 53/2002/NĐ-CP

Nghị định số 53/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2002/nđ-cp ngày 13 tháng 5 năm 2002 sửa đổi, bổ sung mà số, tên gọi và thuế suất của một số mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của việt nam để thực hiện hiệp định ưu đài thuế quan có hiệu lực chung (cept) của các nước asean cho năm 2002 ban hành kèm theo nghị định số 21/2002/nđ-cp ngày 28 tháng 02 năm 2002.