List/Grid

Monthly Archives: April 2002

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2002/nđ-cp ngày 29 tháng 4 năm 2002 về quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định số 50/2002/NĐ-CP

Nghị định số 50/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2002/nđ-cp ngày 25 tháng 4 năm 2002 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định số  49/2002/NĐ-CP

Nghị định số 49/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2002/nđ-cp ngày 24 tháng 4 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/1999/nđ-cp ngày 10 tháng 9 năm 1999 của chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh Nghiệp nhà nước.

Nghị định số 48/2002/NĐ-CP

Nghị định số 48/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 48/2002/nđ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục thực vật, động vật hoang dà quý hiếm ban hành kèm theo nghị định số 18/hđbt ngày 17 tháng 01 năm 1992 của hội đồng bộ trưởng quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ.

Nghị định số 47/2002/NĐ-CP

Nghị định số 47/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2002/nđ-cp ngày 19 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập xà thuộc các huyện ô môn, phụng hiệp và thốt nốt, tỉnh cần thơ.

Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 46/2002/nđ-cp ngày 19 tháng 4 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số xà, thị trấn thuộc các huyện phù mỹ, vân canh, tỉnh bình định.

Nghị định số 45/2002/NĐ-CP

Nghị định số 45/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2002/nđ-cp ngày 12 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập các phường thuộc thị xà thái bình và thị trấn thanh nê thuộc huyện kiến xương, tỉnh thái bình

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2002/nđ-cp ngày 11 tháng 4 năm 2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44 /2002/nđ-cp ngày 11 tháng 4 năm 2002 về việc thành lập các phường thuộc thành phố thanh hoá, thị xà bỉm sơn và thị trấn bến sung thuộc huyện như thanh, tỉnh thanh hoá

Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 43/2002/nđ-cp ngày 11 tháng 4 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh tiền giang nhiệm kỳ 1999-2004.