List/Grid

Monthly Archives: November 2001

Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập phường phú tài, xuân an, hàm tiến, phú hài; đổi tên xà hàm tiến thuộc thành phố phan thiết và thành lập xà đa mi thuộc huyện hàm thuận bắc, tỉnh bình thuận.

Nghị định của Chính phủ số 88/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 88/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản.

Nghị định của Chính phủ số 85/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập xà lâm thủy thuộc huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình.

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập các xà, phường thuộc các huyện gò quao, an minh, tân hiệp, giồng riềng và thị xà rạch giá, tỉnh kiên giang.

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước.