List/Grid

Monthly Archives: January 2001

Nghị định của chính phủ số 05/2001/NĐ_CP

Nghị định của chính phủ số 05/2001/NĐ_CP

Nghị định của chính phủ số 05/2001/NĐ_CP ngày 17 tháng 01 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của chính phủ về quản lý ngoại hối.

Nghị định của chính phủ số 04/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 04/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 04/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2001 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng.

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 quy định chi tiết thi hành bộ luật lao động và luật giáo dục về dạy nghề.

Nghị định của chính phủ số 01/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 01/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 01/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.