List/Grid

Monthly Archives: September 2000

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2000 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xà Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Nghị định số 51/2000NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 51/2000NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 51/2000NĐ-CP của Chính phủ  ngày 25 tháng 9 năm 2000 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân để thành lập Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nghị định số 52/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 52/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 52/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2000 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bảo Lạc để thành lập huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

Nghị định số 50/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 50/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 50/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 22 tháng 9 năm 2000 Về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Nghị định số 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 22 tháng 9 năm 2004 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 20 tháng 11 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 Về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 46/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 02 năm 2000 sửa đổi điều 21 của Pháp lệnh ưu đài người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 06 tháng 9 năm 2000 quy định về Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam